sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonka

Herb 2021Tegoroczny sezon grzewczy jest w pełni. Niestety nadal zdarzają się osoby, które spalają odpady w domowych piecach. Dlatego pracownicy Urzędu Gminy legitymując się upoważnieniem Wójta Gminy Jabłonka, realizując obowiązki wskazane w Programie Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego i tzw. uchwały antysmogowej, prowadzą na terenie Gminy Jabłonka kontrole palenisk domowych oraz jakości paliwa służącego do ogrzania domu. Każdy właściciel budynku jest zobowiązany wpuścić pracowników Urzędu Gminy na teren swojej posesji oraz udostępnić miejsce w którym znajduje się urządzenie grzewcze.

Kontrole wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają: rodzaj stosowanego urządzenia grzewczego, materiały przygotowane do spalenia, w przypadku podejrzenia spalania odpadów możliwe jest pobranie próbki popiołu.

Podczas kontroli kontrolujący mogą robić zdjęcia i poprosić o dokumenty dotyczące kotła oraz zakupionego opału, sporządzony zostaje protokół, którego kopia zostaje przekazana kontrolowanemu - bezpośrednio podczas kontroli lub po jej zakończeniu.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonka (.pdf)