sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Budowa ośrodka zdrowia w Jabłonce

Budowa ośrodka zdrowia w Jabłonce

Wspólne dzieło Orawiaków
30 10.2008r  na placu budowy nowego ośrodka zdrowia w Jabłonce został poświęcony kamień węgielny pod nową inwestycję oraz wmurowany akt erekcyjny.
Mieszkańcy Orawy! To dla was jest budowany nowoczesny ośrodek zdrowia, aby dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej był bliżej was i spełniał współczesne i przyszłe oczekiwania. Zasługujecie na to! – Takie przesłanie do potomnych umieszczono w dokumencie.

W uroczystości, która rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego, udział wzięło wielu znakomitych gości. Nie zabrakło, ani przedstawicieli powiatu, ani sąsiednich gmin. Poświęcenia tablicy pamiątkowej oraz kamienia węgielnego dokonał sam biskup Jan Szkodoń, rodem z Gminy Jabłonka.

- Ta budowa to nasze wspólne dzieło, przeznaczone nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale całej Orawy – mówił wójt Antoni Karlak. Podkreślił, że budowa nowego ośrodka zdrowia była to wspólna decyzja całego samorządu. Dodał, że jest ona równocześnie wyrazem protestu przeciwko całkowitej  prywatyzacji służby służby zdrowia. – Nie da się do końca wszystkiego sprywatyzować, a szczególnie człowieka, jego choroby i wartości – mówił. Stwierdził, że nowa inwestycja ma być niejako symbolem przyszłości dla całej służby zdrowia Gminy Jabłonka.- Niniejszym aktem rozpoczęto wazny etap w tworzeniu nowoczesnej bazy leczniczej dla całej społeczności Orawy – stwierdzono i w akcie erekcyjnym. Podkreślono w nim także, że zostaje on wmurowany „by na wieczną rzeczy pamiątkę świadczył o naszej wspólnej trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców”.
                            
Tekst - Beata Szkaradzińska – Dziennik Polski - 31.10. 2008