sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabory w LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Logo przyjazna Dolina Raby i Górnej OrawyLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
Nabór 1/2022 - http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/01/28/nabor-nr-1-2022-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej-nowe-lub-zmodernizowane-obiekty-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej/

- Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Nabór 2/2022- http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/01/28/nabor-nr-2-2022-promowanie-obszaru-objetego-lsr-w-tym-produktow-lub-uslug-lokalnych-dzialania-promocyjne-obszaru/

- Zachowania dziedzictwa lokalnego
Nabór 3/2023- http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/01/28/nabor-nr-3-2022-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego-zabytki-poddane-pracom-konserwatorskim-w-wyniku-wsparcia-w-ramach-lsr/