sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

XXI Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie

Przeglad Orkiestr 20223 maja br., po dwóch latach przerwy, święto muzyki orkiestrowej rozpoczął krótki, lecz widowiskowy przemarsz. Publiczność zgromadzona na placu przed urzędem gminy z entuzjazmem przyjęła dźwięki płynące z instrumentów dętych.

Zanim jednak rozpoczęła się część koncertowa, odegraniem hymnu państwowego uczczono święto narodowe upamiętniające uchwalenie konstytucji 3 maja 1791 r. Następnie przegląd otworzył wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. Głos zabrali również obecni parlamentarzyści: poseł na Sejm RP Anna Paluch i senator RP Jan Hamerski.

W XXI Przeglądzie Orkiestr Dętych na Orawie, marsze, walce oraz utwory muzyki rozrywkowej zaprezentowały: Orkiestra Dęta OSP w Zubrzycy Górnej, Orkiestra Dęta OSP w Lipnicy Małej, Orkiestra Dęta w Podwilku, Orkiestra Dęta OSP w Jabłonce, Orkiestra Dęta OSP w Lipnicy Wielkiej. Publiczność miała również okazję podziwiać układy taneczno-marszowe w wykonaniu Mażoretek ARVA. Każdy występ nagrodzony został gromkimi brawami. Szczególnie żywiołowo publiczność zareagowała na koncerty gościnne: Orkiestry Dętej OSP w Czarnym Dunajcu oraz Orkiestry Dętej Oravanka z Trsteny.

Pomimo zmiennej pogody, która przyniosła nam i słońce i deszcz, w wydarzeniu promującym amatorski ruch artystyczny orkiestr dętych, liczny udział wzięli mieszkańcy Orawy oraz zaproszeni goście.

foto: Łukasz Sowiński