sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Uwaga!!! Mieszkańcy Lipnicy Małej

Utrudnienia Drogowe 2022W dniu 25.07.2022 r. oraz w dniach 27 - 28.07.2022r. w godzinach od 8:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00 na odcinku II w km od 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała dla ruchu kołowego z powodu robót nawierzchniowych.

 

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.