sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Pamięć o wybitnych Orawianach – 102 rocznica przyłączenia części Górnej Orawy do Polski

P1122696th28 lipca 2022 r. uczczono 102 rocznicę przyłączenia części Górnej Orawy do Polski. W celu upamiętnienia budzicieli polskości na Orawie Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym 100-leciu przyłączenia Orawy do Polski w Jabłonce. W spotkaniu uczestniczyli również radni Gminy Jabłonka, kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy, a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.