sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Chyżne z nowymi obiektami infrastrukturalnymi

P1122752thW czwartkowe popołudnie 28 lipca 2022 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowej inwestycji drogowo-mostowej w Chyżnem. Zrealizowane przez Gminę Jabłonka przedsięwzięcie obejmowało budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi, które łączą centrum miejscowości Chyżne z osiedlem Zawodzie i Bugaj.

Infrastruktura drogowo-mostowa stanowi jeden z priorytetowych obszarów działalności naszej gminy, jak co roku samorząd stara się poprawić jakość lokalnej sieci komunikacyjnej. Niniejsza inwestycja ułatwi mieszkańcom Chyżnego codzienne funkcjonowanie, ograniczy konieczność przejazdu przez drogę krajową, co zapewni bezpieczeństwo w przemieszczaniu się i zminimalizuje zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi.

W uroczystości udział wzięli: Gospodarz Gminy Jabłonka Pan Wójt Antoni Karlak, Poseł na Sejm RP Pani Anna Paluch, Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Pan Grzegorz Wrześniak - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa MUW, Proboszcz Parafii Św. Anny w Chyżnem o. Zbigniew Czerwień , Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Pan Eugeniusz Moniak wraz z radnymi Gminy Jabłonka, Radni Powiatowi Pan Julian Stopka i Jan Kuczkowicz, Zastępca Wójta Gminy Jabłonka Pan Bolesław Wójcik, Skarbnik Gminy Jabłonka Pani Danuta Sarniak, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Jabłonce, Sołtysi sołectw Gminy Jabłonka z członkami Rad Sołeckich oraz mieszkańcy.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, proboszcz o. Zbigniew Czerwień odmówił modlitwę i poświecił nowe obiekty infrastrukturalne. Następnie głos zabrał Wójt Antoni Karlak, który pogratulował mieszkańcom Chyżnego tej wielkiej inwestycji, a także Pani Anna Paluch Poseł na Sejm PR, Pan Grzegorz Wrześniak oraz przedstawiciele Chyżnego.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa drogi gminnej w km 0+00 do km 00+539,69 wraz z budową obiektu mostowego na potoku Chyżny w km 00+233,7 do km 00+270,47 w miejscowości Chyżne, Gmina Jabłonka”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 937 789,81 zł, z tego 1 364 281 zł dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1 199 232,84 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostałą część stanowiącą około 1/5 kosztów inwestycji sfinansowano ze środków budżetu Gminy Jabłonka.