sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonka!!!

dodatek weglowy

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym Wójt Gminy Jabłonka informuje, iż wnioski o dodatek węglowy będą wydawane i przyjmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w poszczególnych miejscowościach w remizach OSP oraz dla mieszkańców miejscowości Jabłonka w Orawskim Centrum Kultury.

Harmonogram przyjmowania wniosków zostanie udostępniony w późniejszym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy, OPS, Facebooku oraz tablicach ogłoszeń.

Wnioski będzie można również składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPSJablonka/skrytka (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym) lub pocztą tradycyjną.

Wszelkie dostępne informacje dotyczące dodatku węglowego będą na bieżąco aktualizowane. 

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001692/O/D20221692.pdf

Wniosek do pobrania: Wniosek o wypłatę dodatku węglowego pdf

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce pod numerami tel. 18 26 111 51 lub 18 26 111 54.