sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Inwestycje realizowane na terenie gminy Jabłonka w 2022 roku

inwestycje 2022Gmina Jabłonka prowadzi szereg inwestycji z zakresu infrastruktury drogowo-mostowej, gdyż rozwój infrastruktury komunikacyjnej jednoznacznie przekłada się na rozwój gminy. Obecnie wykonywane są nowe nawierzchnie asfaltowe oraz prace remontowe gminnych dróg zapewniając mieszkańcom dojazd do domów, nowych parceli budowalnych, a także użytków rolnych. Przedsięwzięcia finansowane są ze środków budżetu gminy.

Jednakże poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Jabłonka to nie tylko budowa i rozbudowa sieci dróg gminnych, ale także owocna współpraca z Powiatem Nowotarskim i Województwem Małopolskim. Obecnie trwają prace wykończeniowe przy rozbudowie drogi powiatowej 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała, która pozwoli w efekcie stworzyć bezpieczną infrastrukturę zarówno dla ruchu drogowego, jak również dla pieszych. Z kolei współpraca z samorządem województwa zaowocowała współfinansowaniem ze środków Województwa Małopolskiego zadania polegającego na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ulic: Jurowej i Kępowej w Jabłonce.

Niezbędny element infrastruktury komunikacyjnej stanowią mosty, które zapewniają ciągłość istniejącej sieci dróg gminnych oraz przyczyniają się do znacznej poprawy wewnętrznej spójności komunikacyjnej. W bieżącym roku gmina Jabłonka prowadzi 4 duże inwestycje mostowe. Jedna z nich czyli most w Chyżnem, łączący centrum miejscowości Chyżne z osiedlem Zawodzie i Bugaj został już oddany do użytku i służy mieszkańcom miejscowości. Na trzech pozostałych trwają prace budowlane realizowane w projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Jabłonka poprzez budowę mostu w Jabłonce, Lipnicy Małej i Zubrzycy Dolnej”. w ramach niniejszego zostanie wykonany most na potoku Zubrzyca na ul. Nadwodniej w Jabłonce oraz odbudowane dwa mosty: most „Do Facułów” na cieku Syhlec w m. Lipnica Mała oraz most "Do Dzwonnicy" na potoku Zubrzyca w Zubrzycy Dolnej. Zadanie dofinansowane jest z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych.

Z zakresu bezpieczeństwa dwuletnia inwestycja w Zubrzycy Dolnej dot. przebudowy dachu oraz docieplenie budynku remizy OSP dobiega końca. Prace modernizacyjne budynku remizy OSP poprawią bezpieczeństwo zaplecza szkoleniowego strażaków, a to przyczyni się do podnoszenia kwalifikacji strażaków i znajdzie bezpośrednie przełożenie podczas akcji ratujących życie i zdrowie mieszkańców. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz budżetu gminy Jabłonka.

Kolejnym aktywnym obszarem działalności gminy są inwestycje w zakresie infrastruktury szkolnej oraz ochrony zdrowia. W bieżącym roku wymieniono pokrycie dachowe budynku Szkoły Podstawowej w Chyżnem, poprawiając stan gminnego zaplecza oświatowego. Natomiast w Lipnicy Małej trwają prace remontowe ośrodka zdrowia w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.