sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Poświęcenie i przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej

Sztandar SP2 ZG1 września 2022 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej, podczas której został poświęcony sztandar szkoły przez ks. Henryka Kamińskiego.

Swoją obecnością uświetnili ten dzień gospodarz Gminy Jabłonka Wójt Antoni Karlak, przewielebny Ks proboszcz Jan Kołodziej, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Pani Wizytator Marzena Bąk, Przewodniczący Rady Eugeniusz Moniak wraz z Radnymi, Zastępca Wójta Bolesław Wójcik, Skarbnik Gminy Danuta Sarniak, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Bernadeta Plaszczak, sołtys wsi oraz byli pracownicy szkoły.

Uroczystości w szkole zapoczątkowało wejście pocztów sztandarowych przybyłych z orawskich szkół i odśpiewanie hymnu państwowego. Po przywitaniu zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar pani Dyrektor Jadwidze Litwiak, która dokonała prezentacji sztandaru.

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest koloru czerwonego. Na tle umieszczone jest godło państwowe – srebrny orzeł z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół godła znajduje się napis prezentujący trzy największe cnoty Polaka: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Rok 2022 to rok przekazania sztandaru. Awers jest w kolorze kremowym. W środkowej części umieszczone jest popiersie Marii Konopnickiej. Wokół popiersia nazwa szkoły – „Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej. Całość obszyta jest złotymi frędzlami.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem „Małej Ojczyzny” jaką jest szkoła. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć dlatego przedstawiciele klas I- VIII w imieniu wszystkich uczniów złożyli uroczyste ślubowanie. Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych odbyła się część artystyczna, na której uczniowie szkoły przybliżyli twórczość Marii Konopnickiej.