sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Opłaty za odpady bez zmian

herb logoUrząd Gminy Jabłonka informuje, że w 2023 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i pozostaje w takiej samej wysokości jak w 2022 roku:
25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, gdy bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku,
27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, gdy bioodpady stanowiące odpady komunalne nie są kompostowane w przydomowym kompostowniku

Częstotliwość odbioru odpadów również pozostaje bez zmian.

Harmonogram odbioru odpadów 2023r. (.pdf)