sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Sposób współdziałania, powiadamiania i łączności

Zdarzenie.
Sytuacja wymagająca informowania poniższych służb.

Starosta Powiatu
34- 400 Nowy Targ
Aleje Tysiąclecia 35

nr. tel. 18/2661315
nr. fax. 18/2661325

 

Komenda Powiatowa PSP
POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA
34-400 Nowy Targ
ul. Kościuszki 3

nr. tel. 18/2663637
            18/2610971
            18/2610972
nr. fax. 18/2610999

 

Komenda Powiatowa Policji
34 – 400 Nowy Targ
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a

nr. tel. 18/2610402
nr. fax. 18/2610425

 

Wójt Gminy Jabłonka
34 – 480 Jabłonka
ul. 3 – go  Maja 1
nr. tel. 18/2652335
nr. fax. 18/2652468
            18/2611148

 

GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
34 – 480 Jabłonka
ul.3 – go  Maja 1
nr. tel. 18/2611131
           603775433
nr. fax. 18/2652468
            18/2611148

 

Komisariat Policji
34-480 Jabłonka
Plac Dworcowy  2

nr. tel.   18/2652497
nr. fax. 18/2642769

 

OŚODKI ZDROWIA GMINY JABŁONKA

  1. Jabłonka ul. 3-go Maja 7, 18/ 2642022
  2. Zubrzyca Górna 497, 18/ 2852705
  3. Lipnica Mała 305a, 18/ 2752535
  4. Podwilk 288, 18/ 2852938


POSTERUNEK ENERGETYCZNY JABŁONKA
18/2652339

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE GMINY JABŁONKA 

DZWONIĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA

998 lub 112