sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2012

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2012

W dniu 23 marca jak co roku byliśmy organizatorami Gminnych eliminacji OTWP pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" – który tym razem odbył się na terenie Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce.

Rekordowa frekwencja młodzieży (grupa wiekowa szkoła podstawowa - 9 uczestników, grupa wiekowa gimnazja - 41 uczestników, szkoły ponadgimnazialne – 15 uczestników) świadczy o wielkim zaangażowaniu starszych druhów w szerzeniu wśród młodych ludzi problematyki ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorami eliminacji byli: Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak, Zarząd Odziału Gminnego związku OSP w Jabłonce oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. Współorganizatorem: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Targu.

Zaangażowanie i trud włożony w edukacje młodych ludzi będzie procentował w dalszych latach, a słowa Stanisława Witkiewicza „... nie sikawka walczy z ogniem, nie woda lecz rozum ludzki i ludzkie ręce ...” są zawsze aktualne.

WYNIKI KONKURSU:
(Miejsca I i II z każdej kategorii, będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych - życzymy powodzenia!)

Młodzież szkól podstawowych:  
1.    Wojciech Gwiżdż (OSP Lipnica Mała) - 15 pkt
2.    Piotr Kuczkowicz (OSP Jabłonka) - 14 pkt (dogrywka 4 pkt)
3.    Piotr Joniak (OSP Orawka) - 14 pkt (dogrywka 1 pkt)

Młodzież szkół gimnazjalnych:  
1.    Mateusz Horniak (OSP Zubrzyca Dolna) - 23 pkt
2.    Natalia Kidoń (OSP Lipnica Mała) - 22 pkt
3.    Dominika Plaszczak (OSP Jabłonka) - 21 pkt

Młodzież szkól ponadgimnazialnych:  
1.    Katarzyna Joniak (OSP Jabłonka) - 18 pkt
2.    Wojciech Bochaczyk (OSP Lipnica Mała) - 17 pkt
3.    Joanna Balcerzak (OSP Podwilk) - 16 pkt

W konkursie brała udział młodzież z następujących jednostek: OSP Jabłonka, OSP Lipnica Mała, OSP Zubrzyca Górna, OSP Zubrzyca Dolna, OSP Podwilk, OSP Orawka. Składamy podziękowania na ręce osób przygotowujących młodzież do konkursu.