sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej w Gminie Jabłonka

Szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej w Gminie Jabłonka

W dniu 23 marca 2012 r. zgodnie z Planem Działania Gminy Jabłonka w zakresie Obrony Cywilnej, Zarządzania – Reagowania Kryzysowego i Spraw Obronnych zostały przeprowadzone ćwiczenia Obrony Cywilnej.

Przeprowadzono je w budynku Centrum Kultury Górnej Orawy i obejmowały następujące zagadnienia: zakres pierwszej pomocy dla członków drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego oraz ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach i terenach zewnętrznych dla jednostek OSP z Gminy Jabłonka

W ćwiczeniach brały udział:


Drużyna ratownictwa przeciwpowodziowego – 15 osób
2 zastępy OSP Jabłonka (GBAMRt2,5/20+16, GLM 8) – 12 ratowników
1 zastęp OSP Lipnica Mała (GLM 16)– 6 ratowników
1 zastęp OSP Zubrzyca Górna (GBAM2,5/32+8) – 6 ratowników
1 zastęp OSP Podwilk (GBAM4,2/24+16) – 6 ratowników