sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 2012

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 2012

W dniu 9 września 2012 roku na stadionie sportowym w Jabłonce odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gospodarzem i organizatorem zawodów był Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Komendantem Oddziału Gminnego ZOSP RP Janem Kuczkowiczem oraz Prezesem Gminnym ZOSP RP Panem Andrzejem Buroniem. Na zaproszenie Wójta Antoniego Karlaka w zawodach uczestniczyła jednostka Straży Pożarnej z Trsteny wraz z Primatorem Miasta, Jozefem Ďubjakiem. Strażacy z Trsteny wykonali perfekcyjny pokaz ćwiczenia bojowego, czym zyskali ogromne uznanie licznie zgromadzonej publiczności. Na zawodach gościli: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu, st. kpt  Mariusz Łaciak, radni powiatowi, gminni oraz sołtysi. Obecność tak wielu gości i kibiców na zawodach świadczy o wysokiej randze zawodów i zainteresowaniu ochroną przeciwpożarową w Gminie Jabłonka. Sędzią głównym zawodów był st. kpt Janusz Barnaś. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi (sprzęt osobistej ochrony przeciwpożarowej), pucharami, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Jabłonka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.
 
Składamy podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia zawodów, naczelnikom i prezesom jednostek OSP przygotowujących drużyny uczestniczące w zawodach a zwłaszcza opiekunom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w osobach: Jan Kuczkowicz, Józef Kracik, Marcin Kowalik, Zbigniew Kowalik oraz Komendatowi Powiatowemu PSP w Nowym Targu - starszemu kapitanowi Mariuszowi Łaciakowi wraz z komisją sędziowską.
 
Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów i sumaryczny czas osiągnięty przez poszczególne drużyny.

Jednostki OSP Męskie (gr. A)

1. OSP Zubrzyca Górna – 103,51 sekund
2. OSP Jabłonka – 108,22 sekund
3. OSP Lipnica Mała – 115,88 sekund
4. OSP Podwilk – 119,80 sekund
5. OSP Zubrzyca Dolna – 120,62 sekund
6. OSP Chyżne – 123,82 sekund
7. OSP Orawka – drużyna nie ukończyła ćwiczenia

Jednostki OSP Kobiece (gr. C)

1. OSP Jabłonka – 125,44 sekund

Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

1. MDP Jabłonka – 1030,10 pkt.
2. MDP Zubrzyca Górna – 1024,63 pkt.
3. MDP Zubrzyca Dolna – 1020,16 pkt.
4. MDP Orawka – 1011,94 pkt.