sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2013

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2013

W dniu 1 marca jak co roku, byliśmy organizatorami Gminnych eliminacji OTWP pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" – które to po raz drugi odbyły się na terenie Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce.

Rekordowa frekwencja młodzieży (grupa wiekowa szkoła podstawowa - 5 uczestników, grupa wiekowa gimnazja - 37 uczestników, szkoły ponadgimnazialne – 9 uczestników) świadczy o wielkim zaangażowaniu starszych druhów w szerzeniu wśród młodych ludzi problematyki ochrony przeciwpożarowej.


Organizatorami eliminacji byli: Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak, Zarząd Odziału Gminnego związku OSP w Jabłonce oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. Współorganizatorem: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Targu.


Zaangażowanie i trud włożony w edukacje młodych ludzi będzie procentował w dalszych latach, a słowa Stanisława Witkiewicza „... nie sikawka walczy z ogniem, nie woda lecz rozum ludzki i ludzkie ręce ...” są zawsze aktualne.


WYNIKI KONKURSU:

(Miejsca I i II z każdej kategorii, będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych - życzymy powodzenia!)


Młodzież szkól podstawowych:  

1.    Kinga Horniak (OSP Zubrzyca Dolna) - 22 pkt

2.    Dawid Matonog (OSP Zubrzyca Dolna) - 18 pkt

3.    Wojciech Gwiżdż (OSP Lipnica Mała) - 16 pkt


Młodzież szkół gimnazjalnych:  

1.    Artur Kulawiak (OSP Zubrzyca Górna) - 20 pkt (dogrywka 2,5 pkt)

2.    Marcin Świstak (OSP Orawka) - 20 pkt (dogrywka 1,5 pkt)

3.    Szymon Joniak (OSP Zubrzyca Dolna) - 19 pkt (dogrywka 2 pkt)


Młodzież szkól ponadgimnazialnych:  

1.    Dominika Plaszczak (OSP Jabłonka) - 21 pkt (dogrywka 3 pkt)

2.    Mateusz Mastela (OSP Zubrzyca Dolna) - 21 pkt (dogrywka 2 pkt)

3.    Mateusz Horniak (OSP Zubrzyca Dolna) - 21 pkt (dogrywka 1 pkt)


W konkursie brała udział młodzież z następujących jednostek: OSP Jabłonka, OSP Lipnica Mała, OSP Zubrzyca Górna, OSP Zubrzyca Dolna, OSP Podwilk, OSP Orawka. Składamy podziękowania na ręce osób przygotowujących młodzież do konkursu.