sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 2013

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 2013


 W dniu 8 września 2013 roku na stadionie sportowym w Jabłonce odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas zawodów został zaprezentowany ciężki samochód gaśniczy marki MAN, który został przekazany do OSP Jabłonka. Zakup samochodu finansowany jest przez Gminę Jabłonka oraz ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. „Ochrona przed katastrofami naturalnymi i powodziami w terenie przygranicznym Górnej Orawy”  to tytuł projektu, który jest realizowany wspólnie z partnerskim Miastem Trstena.

Wójt gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak wraz z przedstawicielami Zarządu OSP Jabłonka Prezesem Janem  Kuczkowiczem i Skarbnikiem Michałem Piekarczykiem przekazali samochód ratowniczo gaśniczy marki Iveco dla OSP Podwilk reprezentowanym przez Prezesa Jana Balczerzaka i Naczelnika Rafała Skoczyk. Podczas przekazania obecni byli Zarząd i członkowie OSP Podwilk, Przewielebny Ks. Kazimierz Gunia proboszcz parafii, Radny Gminy Tomasz Kondys, sołtys Emil Holla, przedstawiciele rady sołeckiej.

Gospodarzem i organizatorem zawodów był Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Komendantem Oddziału Gminnego ZOSP RP Janem Kuczkowiczem oraz Prezesem Gminnym ZOSP RP Panem Andrzejem Buroniem. Na zaproszenie Wójta Antoniego Karlaka w zawodach uczestniczyła jednostka Straży Pożarnej z Trsteny która to wykonała perfekcyjny pokaz ćwiczenia bojowego, czym zyskała ogromne uznanie licznie zgromadzonej publiczności. Na zawodach gościli: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu, st. kpt  Mariusz Łaciak, radni powiatowi, gminni oraz sołtysi. Obecność tak wielu gości i kibiców na zawodach świadczy o wysokiej randze zawodów i zainteresowaniu ochroną przeciwpożarową w Gminie Jabłonka. Sędzią głównym zawodów był mł. brygadier  Janusz Barnaś. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi (sprzęt osobistej ochrony przeciwpożarowej, sprzęt łączności), pucharami, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Jabłonka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.
 
Składamy podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia zawodów, naczelnikom i prezesom jednostek OSP przygotowujących drużyny uczestniczące w zawodach a zwłaszcza opiekunom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Komendatowi Powiatowemu PSP w Nowym Targu - starszemu kapitanowi Mariuszowi Łaciakowi wraz z komisją sędziowską.
 
fot. Jan Ciepliński
 
Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów i sumaryczny czas osiągnięty przez poszczególne drużyny.

Jednostki OSP Męskie (gr. A)

1. OSP Jabłonka – 98,5 sekund
2. OSP Zubrzyca Górna – 104,5 sekund
3. OSP Orawka – 115,5 sekund
4. OSP Lipnica Mała – 115,5 sekund
5. OSP Podwilk – 122,5  sekund
6. OSP Chyżne – 157 sekund

Jednostki OSP Kobiece (gr. C)

1. OSP Jabłonka – 121,5 sekund

Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

Chłopcy :

1. MDP Zubrzyca Górna – 1031,5  pkt.
2. MDP Jabłonka – 1019 pkt.
3. MDP Zubrzyca Dolna – 1002 pkt.

Dziewczęta:

1. MDP Jabłonka – 1010 pkt.
2. MDP Zubrzyca Dolna – 992 pkt.