sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2014

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2014

W dniu 17 marca jak co roku, byliśmy organizatorami Gminnych eliminacji OTWP pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" – które to po raz trzeci odbyły się na terenie Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce.

Rekordowa frekwencja młodzieży (grupa wiekowa szkoła podstawowa - 5 uczestników, grupa wiekowa gimnazja - 31 uczestników, szkoły ponadgimnazialne – 26 uczestników) świadczy o wielkim zaangażowaniu starszych druhów w szerzeniu wśród młodych ludzi problematyki ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorami eliminacji byli: Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak, Zarząd Odziału Gminnego związku OSP w Jabłonce oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. Współorganizatorem: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Targu.

Zaangażowanie i trud włożony w edukację młodych ludzi będzie procentował w dalszych latach, a słowa Stanisława Witkiewicza „... nie sikawka walczy z ogniem, nie woda lecz rozum ludzki i ludzkie ręce ...” są zawsze aktualne.

WYNIKI KONKURSU: protokół.pdf

W konkursie brała udział młodzież z następujących jednostek: OSP Jabłonka, OSP Lipnica Mała, OSP Zubrzyca Górna, OSP Zubrzyca Dolna, OSP Podwilk, OSP Orawka. Składamy podziękowania na ręce osób przygotowujących młodzież do konkursu.