Gminne Zawody Pożarnicze 2017

MG 5263thW dniu 3 września 2017 roku na stadionie sportowym w Jabłonce odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gospodarzem i organizatorem zawodów był Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Komendantem Oddziału Gminnego ZOSP RP Janem Kuczkowiczem oraz Prezesem Gminnym ZOSP RP Panem Andrzejem Buroniem.

 

Na zawodach gościli: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu, mł. brygadier Mariusz Łaciak, kapelan strażaków o. Andrzej  Mikołajczyk. Obecność tak wielu gości i kibiców na zawodach świadczy o wysokiej randze zawodów i zainteresowaniu ochroną przeciwpożarową w Gminie Jabłonka. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Piotr Hodorowicz. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi (sprzęt osobistej ochrony przeciwpożarowej, sprzęt łączności), pucharami, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Jabłonka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.
 
Składamy podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia zawodów, naczelnikom i prezesom jednostek OSP przygotowujących drużyny uczestniczące w zawodach a zwłaszcza opiekunom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Komendatowi Powiatowemu PSP w Nowym Targu - mł. brygadierowi Mariuszowi Łaciakowi wraz z komisją sędziowską.
 
fot. Łukasz Sowiński
 
 
Wyniki zawodów:

Jednostki OSP Męskie (gr. A)

1. OSP Jabłonka
2. OSP Zubrzyca Dolna
3. OSP Zubrzyca Górna
4. OSP Podwilk
5. OSP Orawka
6. OSP Chyżne
7. OSP Lipnica Mała

Jednostki OSP Kobiece (gr. C)

1. OSP Zubrzyca Dolna  
2. OSP Podwilk

Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

Chłopcy :

1. MDP Zubrzyca Dolna
2. MDP Zubrzyca Górna

Dziewczęta:

1. MDP Zubrzyca Dolna