sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Masz pomysł ale brakuje Ci środków na jego realizację? Chciałbyś uzyskać fundusze na podjęcie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstwa lub na inne cele. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy jest po to aby Ci w tym pomóc.

Masz pomysł ale brakuje Ci środków na jego realizację?

Chciałbyś uzyskać fundusze na podjęcie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstwa lub na inne cele.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy jest po to aby Ci w tym pomóc.

 


 

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD) działa na obszarze gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka. W latach 2016-2022 LGD będzie realizować Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Środki, jakie samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu na realizację LSR to ponad 7 mln zł.

LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
 • wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR
 • promocja obszarów wiejskich
 • aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
 • upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
 • rozwój infrastruktury
 • wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie

 

Cele strategiczne dla LSR:

Cel ogólny I:  Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i  rekreacyjną oraz promocja obszaru

I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD

Cel ogólny II:  Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

II.1. Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności

II.2. Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD

 

Typy operacji, które będą realizowane w ramach LSR:

 

 1. Operacje realizowane indywidualnie przez beneficjentów innych niż LGD
 2. Operacje realizowane w ramach projektów grantowych, których beneficjentem jest LGD, a grantobiorcami są inne podmioty
 3. Operacje własne, w których beneficjentem i realizatorem jest m.in. LGD
 4. Projekty współpracy realizowane przez LGD (projekt krajowy i projekt międzynarodowy).


Wsparcie za pośrednictwem LGD w ramach ogłaszanych przez nią naborów wniosków z Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, przyznawane będzie w ramach działań:
- Podejmowanie działalności gospodarczej
- Rozwijanie działalności gospodarczej

- Inne projekty

- Projekty własne
- Granty

 

Każdy złożony projekt przejdzie ocenę. Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do grupy defaworyzowanej  tj.: niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia, starsi ludzie (po 65 roku życia) , młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).  Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Pierwsze nabory wniosków(na tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD i tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w turystyce) Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  planuje ogłosić już w IV kwartale 2016 r.

Nabory poprzedzi akcja informacyjna w terenie: spotkania, szkolenia, konsultacje.

Już teraz zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura LGD (budynek Poczty- nr 45 B w Rabie Wyżnej) w każdą ŚRODĘ od 8:00 do 14:00 oraz na spotkania szkoleniowo-konsultacyjne w poszczególnych urzędach gmin(plan szkoleń).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: przyjaznadolinaraby.info oraz profilu facebookowego www.facebook.com/przyjaznadolina gdzie znajdują się KRYTERIA oceniania i wyboru operacji, wnioski, procedury itp.


Więcej informacji (18) 26 78 648/ (+48) 500 475 840/ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w biurze Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, które mieści się w budynku poczty w Rabie Wyżej(Raba Wyżna 45 B, 34-721 Raba Wyżna).