sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Programy i sprawozdania

Zarządzenie Nr OP.0050.74.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jabłonka w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok.

Zarządzenie Nr OP.0050.74.2020 - Projekt Uchwały

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019

Uchwała nr XIII/94/2019 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Program współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2015

Program współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016

Zmiana Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016

Program współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Zmiana Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rokZmiana Programu Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017

Program Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok

Program Współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok