sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Apel Wójta Gminy Jabłonka o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka

Zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Jabłonka o utrzymanie czystości i porządku na posesjach i wokół nich zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i przyjętego przez Radę Gminy Jabłonka Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.

Proszę, utrzymujmy w ładzie i czystości  przyległe  do posesji rowy, korytka  i chodniki. Nie zatruwajmy powietrza  rakotwórczymi związkami  powstającymi podczas spalania śmieci, nie wywoźmy śmieci do lasu, nie zaśmiecajmy brzegów rzek! !!! Przypominam, że Właściciel każdego gospodarstwa zamieszkałego ma obowiązek  posiadać pojemnik na odpady, a w terenie skanalizowanym przyłączyć budynek  do sieci kanalizacji sanitarnej lub regularnie wywozić ścieki z szamba i posiadać dowody realizacji takiej usługi. W ramach  opłaty za wywóz śmieci zostaną odebrane wszystkie odpady wytworzone na  posesjach.

Wspólnym staraniem sprawmy, aby Gmina Jabłonka była wzorem ładu, porządku i czystości!

Dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie innych! Chrońmy środowisko naturalne dla siebie i innych pokoleń!