sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kampania ogólnopolska Zachowaj Trzeźwy Umysł - Na Skrzydłach Przyjaźni

1 60thSzkoła w Orawce w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyła w kampanii na rzecz profilaktyki uniwersalnej pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł. Na skrzydłach Przyjaźni. W ramach działań na rzecz kampanii, w naszej szkole podjęto szereg działań. W każdej klasie zostały przeprowadzone po 2 lekcje profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów (scenariusze zajęć, broszurki dla uczniów i artykuły papierniczo-biurowe) dostępnych w programie.


    
W klasach I-III SP wszyscy uczniowie otrzymali dyplom Superprzyjaciela, natomiast w klasach IV-VI oraz gimnazjum uczniowie w każdej klasie, spośród siebie wybierali Superprzyjaciela, po czym następowało uroczyste wręczanie dyplomu.
    
W szkole został ogłoszony konkurs literacki oraz plastyczny obrazujący przygodę z wybranym bohaterem literackim, który został  dziecka przyjacielem. Do każdego z tych konkursów zgłosili się uczniowie, których pracę zostały wysłane do organizatora kampanii. Ponadto w szkole był realizowany projekt pn. Diamentowa Karta, promujący pozytywne zachowania uczniów, pozytywne relacje koleżeńskie, okazywaną pomoc i życzliwość. Na zakończenie projektu tj. na zakończenie roku, uczniowie którzy okazali się najbardziej pozytywni, otrzymają dyplomy i nagrody.

Dla rodziców odbyła się pogadanka nt. cyberprzemocy i alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego z dziećmi z naciskiem na poszukiwanie i realizację przez dzieci zainteresowań oraz nawiązywaniem pozytywnych relacji międzyludzkich jako antidotum na nudę, eksperymenty z używkami.

Wszystkie powyższe działania, oraz inne, przyczyniły się do tego, że w naszej szkole nie odnotowujemy wśród uczniów, przypadków używania środków psychoaktywnych, duża część społeczności szkolnej uczestniczy w różnych zajęciach pozalekcyjnych (szkoła muzyczna, basen, karate, zajęcia taneczne, czynny udział w grupie apostolskiej, zespole regionalnym itp.)

Zespół Szkół w Orawce                 
Koordynator akcji: Pedagog szkolny - Krystyna Joniak