sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Działania i szkolenia profilaktyczne na terenie Gminy Jabłonka.

IMG 3580thZa realizację programu profilaktycznego w gminie Jabłonka odpowiada przewodniczący ds. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który zaangażował w jego opracowanie i wykonanie pedagogów, pracujących w orawskich szkołach. Po zaakceptowaniu planu pracy na rok 2017 konsekwentnie był wdrażany. Każdy z pedagogów realizował przydzielone mu zadanie, aktywnie uczestniczył w działaniach profilaktycznych przeprowadzanych na terenie całej gminy.

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane akcje profilaktyczne dostosowano do różnych grup wiekowych.

Były to: Wygraj życie; Na skrzydłach przyjaźni – zachowaj trzeźwy umysł; No promil – no problem; Stop przemocy. Spośród innych działań należy wymienić zorganizowanie kącików profilaktycznych podczas kiermaszu szkół ponadgimnazjalnych oraz turnieju wiedzy pożarniczej.  Uczniowie  uczestniczyli w spektaklach i zajęciach  profilaktycznych. Wymienione działania miały na celu promocję zdrowia, zdobywanie umiejętności rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, wdrażanie do nauki, pracy i rekreacji w obszarze aktywności fizycznej. W tym roku po raz szósty zorganizowano w Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce gminne eliminacje OTWP pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wysoka frekwencja dowodzi, że uczniów interesuje ta tematyka, oraz że starsi druhowie chętnie angażują się w szerzenie wśród dzieci i młodzieży problematyki ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w sytuacji zagrożeń.
    
Młodzież szkolna brała udział  w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Pedagodzy szkolni prowadzili  zajęcia profilaktyczne. Uczniowie z klasy I za pomocą ćwiczeń budowali poczucie własnej wartości oraz pozytywny stosunek do otaczającego świata (Karta pracy dla uczniów klas 1-3 GIM „Dobrze, że jesteś…”). Uczniowie klasy II pracowali nad zrozumieniem znaczenia pozytywnych relacji rówieśniczych (Karta pracy dla uczniów klas 1-3 GIM „Razem raźniej…”). Efektem ich pracy były gazetki  ścienne. Dla uczniów orawskich szkół organizowano zawody sportowe, które miały zachęcić do rywalizacji fair play oraz aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Skutecznie rozpropagowano konkurs plastyczny pt. „Wygraj życie”, promujący profilaktykę jako chronienie młodego człowieka przed uzależnieniami, a także umożliwiający wyrażenie postawy sprzeciwu na niszczenie życia nałogami i zachęcający do szukania propozycji zapobiegania ich niebezpiecznym wpływom. W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zorganizowano wystawę z nadesłanych prac. Najlepsze wysłano do Warszawy na konkurs z programu profilaktycznego „Na Skrzydłach Przyjaźni” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
    
Po opracowaniu diagnozy lokalnych zagrożeń zorganizowano również szkolenie dla dyrektorów orawskich szkół, a także dla osób sprzedających alkohol na terenie gminy Jabłonka. Każda z obecnych osób bezpośrednio mogła się zapoznać z danymi. Uczestnikom szkoleń przekazano materiały profilaktyczne w celu rozpropagowania ich wśród młodzieży oraz mieszkańców naszej gminy.