sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Projekt „Profilaktyka poprzez sport”

profilaktyka sportGmina Jabłonka realizuje  projekt pn. „Profilaktyka poprzez sport”. Jego uczestnikami są uczniowie szkół z terenu gminy. Głównym celem programu „Profilaktyka poprzez sport” jest kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników.

Program tworzy warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz kreowania ich kultury osobistej. Jest on także narzędziem służącym utrzymywaniu właściwego poziomu zdrowia wśród jego uczestników. Zadanie finansowane jest ze środków na profilaktykę przeciw uzależnieniom.

W ramach projektu zorganizowano szereg zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć sportowych, które zostały rozegrane na kompleksie sportowym Orlik 2012 w Jabłonce. Uczestniczyli w nich uczniowie szkół podstawowych z Lipnicy Małej oraz Jabłonki, rozgrywając pomiędzy sobą mecze piłki nożnej. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszli  chłopcy z Lipnicy Małej. W nagrodę oba zespoły otrzymały komplet strojów sportowych. Organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego, mgr Janusz Kasprzak oraz mgr Łukasz Kita.