sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Szkolenie dla sprzedawców alkoholu

DSC 0222thWójt Gminy Antoni Karlak wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował kolejne szkolenie dla sprzedawców alkoholu. To część szeroko zakrojonych działań mających na celu zarówno uchronienie młodzieży z Gminy Jabłonka przed uzależnieniami, jak i ostrzeganie sprzedawców alkoholu przed surowymi sankcjami grożącymi za sprzedaż alkoholu nieletnim. Szkolenie potrzebne było także samym sprzedawcom ponieważ kary za nieprzestrzeganie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości są dotkliwe. Szkolenie poprowadził p. Marcin Jagła wspólnie z Janem Karlakiem aspirantem sztabowym z Komisariatu Policji w Jabłonce.

Szkolenia uświadamiają sprzedawcom zarówno ich prawa, jak i obowiązki. Osoba sprzedająca alkohol ma prawo żądać od kupującego dowodu tożsamości potwierdzającego pełnoletność. Jeżeli taki dowód nie zostanie okazany, odmawia sprzedaży. Z drugiej strony sankcje za sprzedaż choć jednej butelki piwa osobie niepełnoletniej są wysokie. Sąd może orzec wysoką grzywnę, przepadek napojów alkoholowych nawet jeśli te nie są własnością sprawcy (czyli właściciel sklepu odpowiada swoim majątkiem za czyn swojego pracownika), wydany może zostać także zakaz sprzedaży alkoholu w danej placówce handlowej.