sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonka udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Odpady komunalne w 2021 r. zagospodarowywano w następujących miejscach:

Zmieszane odpady komunalne:

  • FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Bioodpady stanowiące odpady komunalne:

  • FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
  • MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Składowisko odpadów Confinco Poland ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
  • Składowisko odpadów Confinco Poland ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój