sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonka udostępnia informację o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka.

Odpady komunalne w 2018 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:

• Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

IB Odpady Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:

• Kompostownia IB Odpady Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

• Składowisko odpadów w Ujkowie Starym, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

 

Odpady komunalne w 2017 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:

• Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
IB Odpady Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

• Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Miki Recykling, Nad Drwiną 33, 31-841 Kraków

Odpady ulegające biodegradacji:

• Kompostownia IB Odpady Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

• Kompostownia Kompostech, ul. Wiklinowa 4A, 33-100 Nowy Sącz

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

• Składowisko odpadów w Ujkowie Starym, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

 

Odpady komunalne w 2016 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Składowisko odpadów w Ujkowie Starym, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Zarządzający: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

 

Odpady komunalne w 2015 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Sposób zagospodarowania: kompostowanie

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

W 2015 r. nie przekazano do składowania żadnych odpadów pod kodem 19 12 12

 

Odpady komunalne w 2014 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Sposób zagospodarowania: kompostowanie

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

W 2014 r. nie przekazano do składowania żadnych odpadów pod kodem 19 12 12

 

Odpady komunalne w 2013 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Sposób zagospodarowania: kompostowanie

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadó Komunalnych „Zioniówka”, ul. Gawlaki 25, 34-500 Zakopane

(Firma „TESKO” tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.)