sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

INFORMACJA W SPRAWIE USUWANIA ETERNITU

INFORMACJA W SPRAWIE USUWANIA ETERNITU

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że rozpoczęto prace związane z demontażem i usuwaniem  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka przewidzianych na 2015 rok w związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy.

Wykonawcą realizującym projekt jest firma:
Środowisko i Innowacje Sp.z.o.o.
Dobrów 8
28-172 Tuczępy

Koordynator Projektu w firmie Środowisko i Innowacje :
Anna Fidala (41) 260 50 50

Brygadzista odpowiadający za przebieg prac:

Tadeusz Maj  509 479 068

Koordynator Projektu w Gminie Jabłonka:
mgr inż. Piotr Pukowski (18) 261 11 37

Osoby, u których w ramach projektu będzie prowadzony demontaż wyrobów  zawierających azbest winny dokonywać stosownych zgłoszeń  wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Kserokopie zgłoszenia należy dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych: budynek Urzędu Gminy Jabłonka ul. 3-go Maja 1 Jabłonka, pok. nr 107.

Odbiór gruzu azbestowego i demontaż eternitu  z dachów będzie uzgadniany indywidualnie z właścicielem posesji.  Do wywozu z terenu Gminy Jabłonka zaplanowano około 2 tysiące ton materiałów zawierających azbest z blisko 300 budynków.

Przypominany, ze Projekt realizowany jest w partnerstwie z 60 gminami położonymi na terenie województwa małopolskiego na zasadzie umowy partnerskiej zawartej z Gminą Szczucin, która jest liderem projektu.

W wyniku dotychczasowych działań z terenu Gminy Jabłonka wywieziono łącznie 1711,84 ton materiałów zawierających azbest z 457 budynków.