Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka jest:

FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,
2) FCC Polska, Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
3) REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
4) ATK INVEST Sp. z o.o., ul. Szaflarska 53, 34-400 Nowy Targ
5) Firma handlowo Usługowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378
6) FCC PODHALE Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 115