sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Biegi przełajowe o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”

Biegi Przelajowe 20219 października 2021 roku na stadionie w Jabłonce odbyły się biegi przełajowe o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”. Na starcie zgromadziło się ponad 100 uczestników, uczniów szkół oraz mieszkańców, startujących w różnych kategoriach wiekowych. Po wyłonieniu najlepszych zawodników, zarówno w klasyfikacjach indywidualnych jak i drużynowych odbyła się uroczysta dekoracja.

Czytaj więcej...

Dziękujemy za Twój udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszakań 2021

nsp2021 0930 września o północy zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział oraz tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia! Dziękujemy tym, którzy przez ostatnie 6 miesięcy nieustanie przypominali, że wszyscy #LiczymySięDlaPolski.

Spis powszechny to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy ze względu na jego strategiczne znaczenie dla funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, lokalnych samorządów oraz biznesu. Na podstawie uzyskanych danych przedstawiciele administracji publicznej podejmować będą najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Spisy powszechne realizowane są raz na 10 lat. Z wynikami wcześniejszych badań można zapoznać się na stronie: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/. Pierwsze wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.

Ćwiczenia zgrywające dla jednostek OSP

osp 20212 października 2021r. w godzinach popołudniowych przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jabłonka przy udziale Państwowej Straży Pożarnej. Obiektem ćwiczeń był kościół w Orawce pw. św. Jana Chrzciciela. Do realizacji szkoleniowego założenia taktycznego zadysponowanych zostało 9 samochodów ratowniczo-gaśniczych w obsadzie 54 strażaków.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonka

gazWójt Gminy Jabłonka zaprasza mieszkańców wsi Lipnica Mała na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział w Krakowie w sprawie budowy sieci gazowej we wsi Lipnica Mała.

Spotkanie odbędzie się 19 października 2021 roku o godz. 15:00 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Małej. Ze względu na ważność podjętej tematyki proszę o liczne przybycie.

 

Wręczenia dyplomów laureatom konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021”

Malopolska Wies 2021 2

29 września w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów laureatom konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021” skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego. Gminę Jabłonka w imieniu wójta Antoniego Karlaka reprezentował sekretarz Artur Górka. Sołtys wsi Zubrzyca Dolna Mateusz Horniak jako przedstawiciel nagrodzonego sołectwa odebrał dyplom. Sołectwo Zubrzyca Dolna zajęło I miejsce w kategorii Małopolska Wieś w Sieci 2021 i tym samym wygrało 30 000 zł. Podczas wydarzenia przedstawiciele sołectw, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach prezentowali swoje wsie.

foto: Artur Stechura

Złote Gody 2021

zlotegody 2021th„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."

Jan Paweł II

 

 

 

 

W dniu 25 września 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, którą świętowały pary z terenu gminy Jabłonka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 uroczystą Mszą Św. odprawioną przez Ks. Dziekana Kazimierza Czepiela w koncelebrze Ks. Piotra Grotowskiego oraz Ks. Piotra Zioła w Kościele Parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce w intencji Jubilatów.

W Centrum Kultury Górnej Orawy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości Dostojnych Jubilatów przywitała Orawska Kapela. Gratulacje i życzenia Jubilatom złożył Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak po czym wręczył im w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w asyście Zastępcy Wójta Pana Bolesława Wójcika, Sekretarza Gminy Pana Artura Górki oraz Wice Przewodniczącej Rady Gminy Jabłonka Pani Wilmy Zubrzyckiej.

Po dekoracji Pan Wójt zaprosił Jubilatów na obiad i symboliczną lampkę szampana do restauracji Pasieka.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało w tym roku 60 par z roczników 1970 i 1971.

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2021 roku

kwalifikacja wojskowaW dniach 30.09-08.10.2021 r zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Jabłonka. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest:

Nowy Targ ul. Bulwarowa 9  (stary budynek Urzędu Gminy Nowy Targ I piętro)

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia, które ukazały się 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone zainteresowanym.

Czytaj więcej...