sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

 modernizacja gospodarstwW przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.

Czytaj więcej...

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego

barszcz sosnowskiego miniWszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto muszą być wyposażone w ubrania ochronne. Przed przystąpieniem do zabiegu chemicznego należy zapoznać się z treścią etykiety - instrukcji stosowania.

Czytaj więcej...

Podsumowanie 19. akcji Orawa Dzieciom Afryki

Afryka MiniW Dzień Dziecka Afrykańskiego, czyli 16 czerwca Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” w Krakowie ogłosił wynik tegorocznej akcji Orawa Dzieciom Afryki. Drodzy mieszkańcy Orawy, dzięki Waszej pomocy udało się zebrać 67 533,84 zł i 445 euro, które zostaną przeznaczone na remont dwóch szkół podstawowych w mieście Wau w Sudanie Południowym.

Gmina Jabłonka, Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” w Krakowie oraz uczniowie szkół podstawowych w Wau dziękują Orawianom za ich wielkie serca i wsparcie 19. akcji Orawa Dzieciom Afryki.

Zachowaj Trzeźwy Umysł − Pocztówka do przyjaciela

pocztowka do przyjacielaUczniowie gminy Jabłonka pod opieką nauczycieli i pedagogów wzięli udział w konkursie plastycznym − kolejnym etapie ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uczniowie wykonywali pocztówkę do przyjaciela promującą sport, a także pisali kilka słów uzasadnienia, dlaczego uprawianie sportu jest ważne.

Wszyscy uczestnicy spisali się na medal i wykonali piękne prace. Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji wywołanej koronawirusem, młodzież i dzieci chętnie uczestniczą we wszelkich działaniach profilaktycznych. Prace zostaną przesłane do Warszawy i wezmą udział w etapie ogólnopolskim.

Oddaj krew w Jabłonce i uratuj życie!

Plakat Krwiodastwo MiniGmina Jabłonka i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie łączą siły i organizują akcję honorowego krwiodawstwa. Akcja odbędzie się 29 czerwca, tj. poniedziałek, w godz. 8:00 – 13:00 w mobilnym punkcie poboru krwi w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Orawianie, pokażmy naszą solidarność i odpowiedzialną postawę. Mamy w sobie bezcenne lekarstwo – dzielmy się nim.

Szczegółowe informacje RCKiK o tym, kto może oddać krew znajdują się pod adresem: http://rckik.krakow.pl/jak-oddac-krew/

Nabór kandydatów na rachmistrzów w Spisie Rolnym

PSR2020 rachmistrzGminne Biuro Spisowe informuje, że prowadzi nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzony od 01.09 do 30.11.2020r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

Wymagania formalne:

- kandydat musi mieć ukończone 18 lat,
- zamieszkiwać na terenie Gminy Jabłonka,
- minimum średnie wykształcenie ( należy przedstawić dokument potwierdzający wykształcenie ),
- posługiwanie się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie,
- kandydaci muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe ),

Czytaj więcej...

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

Mlodosc nie trwa wiecznieDla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.

Czytaj więcej...