sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

14 sierpnia 2020 r. Urząd Gminy Jabłonka nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem nr OP 0050.40.2020 Wójta Gminy Jabłonka dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Jabłonka. Dzień ten jest dniem wolnym w zamian za 15 sierpnia 2020 r. (sobota), przypadający w dzień wolny od pracy. Za utrudnienia przepraszamy.

Orawskie Kolędowanie 2018

koleda2018W niedzielę 14 stycznia 2018 r. na „Orawskim Kolędowaniu” w sali widowiskowej Centrum Kultury w Jabłonce orawska publicznośćmogła podziwiać pastorałki, kolędy i jasełek w wykonaniu orawskich kolędników. Na samym początku wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, który zaśpiewał  orawską pastorałkę, życząc wszystkim zebranym pomyślności, szczęścia i radości w Nowym Roku.

Czytaj więcej...

Altus Cup 2018

altus13.01.2018 na wieżowcu Altus w Katowicach w ramach zawodów "Altus Cup 2018" odbyły się Mistrzostwa Polski Strażaków w bieganiu po schodach. Zadaniem startujących w zawodach było pokonanie 33 pięter najwyższego budynku na Ślasku, zawodnicy aby osiągnąć metę musieli pokonać ponad 600 schodów i 110 metrów przewyższenia.

Czytaj więcej...

Sukces zespołu "Małolipnicka Rodzina Kolpinga" z Lipnicy Małej podczas XXIV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im Ks.Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

DSC05093thProwadzony przez działające przy Parafii Św. Stefana w Lipnicy Małej Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Zespół Regionalny  "Małolipnicka Rodzina Kolpinga" zdobył II miejsce w Kategorii MŁODZIEŻOWE I DOROSŁE ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE.

W ramach Festiwalu odbyły się eliminacje. W pierwszym etapie komisja konkursowa przesłuchała zgłoszone zespoły w wyznaczonych miastach. Dotyczący nas przegląd odbył się 02 grudnia 2017 r. w Centrum Kultury Podgórze w Krakowie. Przesłuchania finałowe Konkursu odbyły się 11- 13 stycznia 2018 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Będzinie. Muzyka i grupa śpiewacza przedstawiły pastorałki orawskie „Owce, Owce”, „Hore Jedlina” oraz kolędę „Jezusa Narodzonego”. Program kolędniczy oraz młodych orawskich muzyków przygotował Instruktor Zespołu Pan Eugeniusz Karkoszka.

Śpiewane przez nas Orawskie Pastorałki i Kolędy ożywiły w nas wszystko co dobre, piękne, rodzinne i szlachetne.

Zmiana nazwy ulicy – informacja dla mieszkańców i przedsiębiorców

pograniczaW związku ze zmianą nazwy ul. Wojsk Ochrony Pogranicza na ul. Pogranicza Wójt Gminy Jabłonka informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, natomiast wszyscy przedsiębiorcy mający siedzibę na dotychczasowej ulicy są zobowiązani do dokonania zmiany siedziby firmy w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w najbliższym Urzędzie Gminy.

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

IMG 5325thJednostki OSP  z terenu Gminy Jabłonka wzbogaciły się o  nowy sprzęt ratowniczy. Sprzęt została zakupiony dzięki dofinansowaniu z programu Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (program I Priorytet IIIB).

Czytaj więcej...

Kolędnicy z Orawy w Krakowie

P1040044thW dniu 28 grudnia 2017 r. dzieci z „Małego Podhala” z Jabłonki kolędowały w Królewskim Mieście Krakowie, prezentując mieszkańcom bogatą tradycję kolędowania.

Kolędowanie rozpoczeło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zostały przyjęte przez Pana Józefa Gawrona – Wicewojewodę Małopolskiego. Ponadto dzieci odwiedziły Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Zarząd Dróg. Młodzi kolędnicy byli gośćmi podczas sesji budżetowej Sejmiku Województwa Małopolskiego w Urzędzie Marszałkowskim. Tradycyjnie dzieci odwiedziły również Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu".

Czytaj więcej...

Spotkania konsultacyjno - szkoleniowe z mieszkańcami

LGD Logo thStowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania konsultacyjno - szkoleniowe z mieszkańcami w poszczególnych gminach.

Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania), wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów.

Czytaj więcej...

Budżet na rok 2018 przyjęty

P1030997thW dniu 27 grudnia 2017r. Rada Gminy Jabłonka przyjeła jednogłośnie Uchwałę Budżetową na rok 2018. W trakcie trwania sesji zakolędowały dzieci z zespołu "Małe Podhale".