sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 przedłużony do 16 lutego 2021 r.

nabory 250x250pxGminny Komisarz Spisowy w Jabłonce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

Termin składania ofert: do 16.02.2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.,
według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Czytaj więcej...

Orawskie adresy

ul orawskaSkoro w 1920 r. części Orawy i Spisza znalazły trwałe miejsce w granicach II Rzeczypospolitej, w różnych rejonach kraju pojawiło się nazewnictwo przestrzeni publicznych nawiązujące do tych regionów. Pierwsze takie adresy urządzono w Poznaniu i Krakowie. Ich śladem poszły kolejne miejscowości.

Czytaj więcej...

Turniej piłkarski Młoda Orawa CUP

20210130 201838thW dniach 30-31 stycznia 2021 roku hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza gościła uczestników turnieju piłkarskiego Młoda Orawa CUP. Turniej zastał zorganizowany w pełnym reżimie sanitarnym bez udziału publiczności, do rywalizacji przystąpiło 10 zespołów. Najlepsi okazali się młodzi piłkarze ekipy Wiatr Ludźmierz, którzy w decydującym spotkaniu pokonali Gorce Rdzawka. Na najniższym stopniu podium zmagania zakończył Młody Jordan.

Czytaj więcej...

Zwolnienie w podatku od nieruchomości - pomoc przedsiębiorcom – COVID 19

herb logoKorzystając z nadanych uprawnień oraz chcąc wspierać lokalnych przedsiębiorców podczas XXX Sesji Rady Gminy Jabłonka w dniu 28 stycznia 2021 roku Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę nr XXX/225/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Jabłonka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. (uchwała.pdf).

Działania te mają na celu pomoc przedsiębiorcom, aby ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone lub ograniczone.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia proszeni są w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ww. uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ( 1 luty 2021r. ) o złożenie stosownych dokumentów.

Czytaj więcej...

Samochody dla OSP

IMG 0438thW poniedziałek, 25 stycznia 2021 r., przy urzędzie gminy w Jabłonce odbyło się oficjalne przekazanie samochodów dla jednostek OSP z naszej gminy. Kluczyki do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonka, z rąk wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka odebrał prezes OSP Jabłonka Jan Kuczkowicz.

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podwilk

roboty ziemne

25 stycznia 2021 r. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie wykonania infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Podwilku. Prace obejmą osiedla Na Granicy i Grapy.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jedną z największych inwestycji gminy Jabłonka ostatnich lat. Budowa weszła już w ostatni etap realizacji – V etap Podwilk. W najbliższych latach pozostanie wyłącznie bieżąca rekanalizacja.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi pracami przepraszamy.

Zwrot akcyzy dla rolników - Informacja

akcyzaWójt Gminy Jabłonka przypomina rolnikom, że w dniach od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie papierowej lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Czytaj więcej...